Top 100 - Current Balance

Address
1V-Fund
2v1G38CTWq6JH7L1wYjGipdTJWNwRuXjLAVg
3v1CzDn8MLhehnDTbFD4hDauY4sTVP4vy4Jy
4v1UXV8dRsV7ViGrXwKd3rwH6WvAmWyygXF4
5v1D1auq9ihm7RRrMqApsE4N6GAacyyLFgN4
6v1aEL52zSiCnu5XZ24ux1Cj1SRtaByvHMR8
7v1CCjMVLN7cvHrBemRBW3CxiUi81duioMCK
8v1DcRzrPybgE8nFrCVbuCt2y7cTAkXpVBfZ
9v1WpKemDmABhUxxEDf2qDUsevaHWVgUsBEW
10v1NoQ5YZnCp5YoYC96sAM3WHGpq58tdETf7
11v1FUVcKxYYBvSRR1HLSVjBVkF3BuGdhcT7g
12v1McnP1yS1HL4np1CSzpnkjx57c4oT2vfpY
13v1Czo3dkERViuFE5RdecBM4rPKTi17WGQPH
14v1Gwp7Ck7KF3fLM59u7uW7ij8CTu1Xbt1g2
15v1JWpFfbZ6dB1YVXRYmSLu7FKZ96c23ckaA
16v1TeukapZ88rW4aY9ct6xT1Jquzrz5AJkk6
17v1UVDdQF9ufHHWfMXnsvRaednCTirL7NuxU
18v1LrFUMaLm5d2DWFWHC9uzKCEVFVKCsfVyV
19v1DXjwoHQofo56apdjKWGzMUiCDCqm2GpN8
20v1RDRRNzVK2kPEt4LTWoz5ss3tREHKExzjg
21v1TYMttwE6F7ENCCiiukb4743xCeskSHEdk
22v1XG7Mg8A3PX8WHTkAn9psk1xZqRmRbotod
23v1BxsMfpxSTibNdKTYsY7RKBKqKFXukgS3x
24v1HnQ8ACC3GY3kp3TH9tvW1u4D9kpbqUANH
25v1WkqBFPZgVSEN9V8Ba5jjVh2o5zdoSQFCR
26v1PcbgcJq1ybfBeauiZ9sLd8sbYHjKdDQ24
27v1Up6cwhuTcY1s4FLPuqp2xw35HEGxcQvDQ
28v1GLU7aZipM8Dqevr1KQfiCo1G5uyNHGSvK
29v1La4PJkcPym6DS1Y3wt6Aj4hfd61WULMqN
30v1VWFd1irzsSkQrdNUokppL3eJ38QU1nP5C
31v1FDu8yV4rpfLNZAmSNWjAWpUcNAZJnsf4T
32v1LvWyWV3CTRDPTfvfhGhpb7MyACTVtPWrh
33v1TreHvLZzjSp2Yz84cEEwtoqPkooXtHxNN
34v1Nw9uVpKuYp9y9JbwYHHfk2z11ppAy7FcS
35v1J95wuTibUiogmFZ8KL9sZ3roZETPWuHCJ
36v1UBXM4Xc8buSUS1Hr3oH68NeDzVscEWypi
37v1FabtMpE1Sf1wWv91hWDiNSoWCdnaAhtEL
38v1SZm6JYDSH2LHreizEen82L7Tt4tWUtaq2
39v1V4YqKuWena84D1XnRJZ3pNmyTQtJi8T1h
40v1YTMxUZfDQkBzRCKdf9kvgwbNQTFN9UBcp
41v1BZKoTVDD9DJQM6Z8tSxkmuuaW8unbPehZ
42v1VPsVXD8epWPgYdgxXWa1bUQ9TBRuVHiGz
43v1XBTEJVcTP6dHpTfjp7s8SW8U2EYu4HQFE
44v1ZcnN7PKLXmGxzRRbq3LSMbr1Zein9XWmk
45CoreyM
46v1HEYPjCMZbwQwxVRmCAYnR6op3Hno43QYB
47v1Fx9qwbZVLKPaSvdAAuNzwCB71iBwpsY96
48v1Kh3Zy9TFMMKmAVGcnersdvSmAYKX3itmd
49v1XAmk3n8beJqoaRGPZBMBtFtD5wkqnxUzy
50v1Hv6yApMA6R836a2xwyuSLi2JqTZZkfQnm
51v1Y69zsvZzEciDb6CtGuhzZHTfyA8CFBmhT
52v1VZHWAbmKZNPxZUozaEMju1SKofA8wBZaG
53v1FrK5pHgunwQPXkYNrYt7siYvyUkCUNWcM
54v1DfzBSGGuxbv78vCkLLguJNsk6PGBiyMnt
55v1Q2dSjzNeDFzx6j8qCc4ibVDbK5MPr4G7S
56v1KDis6dR6ezm5BEgK6pzD56GNbyQUeD38R
57v1KmcM9RBbvwDuUcxjxbLvfGYg7ADNGgQBT
58v1QNXZTK2gvQpHg5LhFmnm5R4HRWWv2Nzt7
59v1KPucFhHcPs8UWvteEw3kStP7CTgvZYWNN
60v1BiF7kCWrzUo2a9BGcLM4sGdjq2BFLCik6
61v1C29LpZwAxqDKzk8H1mfHisL8z38upp2Bg
62v1FGMJ5BxBsCNCjqFXieUt4uGWwZT6d2PWH
63v1LYd8noyT2JQEmFXUeSKG5yeWSBid1fk6n
64v1LCH2WX5xXkLF56qwPivPNCVaA36s3szut
65v1JpWPHpdXzYc7vpFb4Zo3UXTik8Sjk3pH4
66v1a9h3NDy4wLerXK7N97KiSZZyAqavosWnR
67v1NfYQzeXkbfTZfwTYGpTixoAye2dj8rm3j
68v1YBGnqsGFK4yUzP5usLGM6yJctBRK5Rd6x
69v1Ujvzpg6Z9JvVrBHVsqDS8kiNg17piHsVh
70v1Q4Vp1BgFZtp4gHA2dNTJNurXWxg6hzceA
71v1UfF7rsDkcKQCJ344KGGpRzEqQigzV6azH
72v1K6cWTm1fivEY1LfiDa14ZC5jySecT81Hv
73v1Zmnn1ybiKcddoaxf89wAvofzUWdJjf1WU
74v1WqVjxsotCnpbfBwpS1re33qxRPJb3dqPW
75v1YmcmbfKHX29SbXY1cAqHHZx2j8BeBoc8u
76v1LDyFbkHkhqEYBLKfDsjG3vA1kurL7gq2Z
77v1WxRWcci23rotm8p6ms1eN98uZCsHqZuhk
78v1WPwSCgCSuKsv6HciM1pKLviDY7MPhMqYD
79v1XMo9EESDJFcGQNF6FvFv983txCJsq8NcM
80v1E2sxpwq7xzbtQGoeGU4uuHBwedZQ7BQfm
81v1RuE1nma4WTo8EraT1wPH3ZBL3VkKMRePT
82v1QyG5Q8LyjJ2UKXv1oc3pfSeDm81dgKrVE
83v1S7g7x93ZA7FSJ8yCSz1SaW1ZUyH4kUCwh
84v1VvgHaXToj2LBgKLoL1mScLc1EN9WRoKa8
85v1SPtmtjBZUnKZT9F2R9M4DZCrLJWY87762
86v1M1kLN15pgi3ywEn4qhC4gwn34UcmuW51B
87v1Ht6mPvoG4DLPdzMg15SusycpYF4wDFMX4
88v1PD29ibLUQgefuy5ChvuzEoRRAtptfjEnD
89v1CvEkwaVPk9LgkZeKY4y2e8cTEKjGRmAvn
90v1RSDw45RJG1k6ZRBWFBjC5Lg1jHSEXBdP4
91v1PK95eo4LADNSmhF6wB53e3ivp4JnBvpg4
92v1Qgx139KJszXiU5knDXTHF4QDmbgMQ4bDw
93v1Rc5U7RGUxkqCDKVG8BBAu598aXbMeX3ua
94v1P1yogdK1XZ7SnZ59i1va4vJ67xc5Cec2L
95v1EtLdQHPwFoD2maQnyadgwRevmFskazwpV
96v1GDKTypsbZWf14YWCCZ6wUHzGAcp3mG5jh
97v1J37GSfWodP4bdjDtWxqqu2pCS8jk5z481
98v1Fp8iYnbu2w2oG3JBRruM1TEzG2Ham7jS3
99v1QT9M8H7Rv97dXZ96Zgi4hRLyPkpzvo37s
100v1MksXryfHQfywsbvF1qyDh6TUSNFB9prCd

Top 100 - Received Coins

Address
1v1C45RjeyA89tPtMoq5RNGCXNsb9bku2KLn
2v1EHjFs5455MYQRb7AfdTMeiYEA7i6W4mCH
3v1QcXv2xefJFo7VZSGPLG8gHzSo6RBhypeb
4v1Pa6bRtjgkJacG3R1mxhYPZfVNHWTMtza2
5v1RZCpZfpLnZC7KWE9EZ5fcSsXVrZArKSaS
6v1NqJe8SK2DpsJBruwXmaH4eEDY5esnpZPq
7v1DXjwoHQofo56apdjKWGzMUiCDCqm2GpN8
8v1HEYPjCMZbwQwxVRmCAYnR6op3Hno43QYB
9v1D1auq9ihm7RRrMqApsE4N6GAacyyLFgN4
10v1JwUjvowMCbkK3nYn9HtRt8nArantfTKf5
11v1NfYQzeXkbfTZfwTYGpTixoAye2dj8rm3j
12v1D46trSS1V41UNVk8C8gNPiQXoUJb3NNjz
13v1WpKemDmABhUxxEDf2qDUsevaHWVgUsBEW
14v1CzDn8MLhehnDTbFD4hDauY4sTVP4vy4Jy
15v1P7kfwZ2GXveSD1cLic3H3av9Bza21cihG
16v1R3tPm9Piou4gwR45YckEXKg4mbBAJrCTU
17v1GPDvm8EmcVbHoyxfKMFSR36aTwSULQ2TZ
18v1Rc5U7RGUxkqCDKVG8BBAu598aXbMeX3ua
19v1KWS9XzuJVjQUxVKG4h1GDKSESLYaZsCxF
20v1KPucFhHcPs8UWvteEw3kStP7CTgvZYWNN
21v1DcRzrPybgE8nFrCVbuCt2y7cTAkXpVBfZ
22v1Bbw89rBRbDLQ3B8V34Ex22cwFiaD8kFXP
23v1XxVy3REriyKLtCmrvj7FSNwAEvmcdfP8o
24v1CCjMVLN7cvHrBemRBW3CxiUi81duioMCK
25v1QVMe8SwXg41trP6iKD9Q18x4vn4N8Mr92
26v1PrvjEfisgCroQ2hzS2THmmFdfLhwDXTHi
27v1QyG5Q8LyjJ2UKXv1oc3pfSeDm81dgKrVE
28v1SQoCrEvrJXMjMpRfqv671G5rQ1VLqgHSg
29v1YAH8k3VD2PG6kBwfDih8d5cJq5F72FxPL
30v1LCKtLeJXgegZZvfXUiQVXsJku5L9wirUo
31v1ZBDssigwKKjMJuBzXQbZZUS23P52zNxNK
32v1Jih4KhpvF4MoSkRPPF9iAuzfYEa8F3hVC
33v1KAs3tyvopoWFajymxzDeUpezYVopJFVqC
34v1W5aMRbXnAN4A3HvGBCnzFEcMVEx8eCote
35v1R8skY3hVeAcKRUXvt1r3RwT6yMUiiPoZW
36v1aEL52zSiCnu5XZ24ux1Cj1SRtaByvHMR8
37v1G7BYB1jy8MMcnD2ZXaVCgbXyrTXjyMsYE
38v1Ydt3Xrm8fErM4tn8qVvV9AjFTma33f56F
39v1XM2UJymtazyydxpnGtjrSM427RzBhgf2B
40v1MCBXx8cZNkQXhBX8L4xB4A4PVMFgF6bTw
41v1TBrr7vVkpUKFiUHZ4ieGCJEGnziCtK9jv
42v1RCWDyAEJ4swfreCcCsyPPa3qqZE7yosCv
43v1Uw7owqTaxZPGNhyw1R5scwjCzhRMmZZYk
44v1G38CTWq6JH7L1wYjGipdTJWNwRuXjLAVg
45v1VmjrfDDp7EnNmpK6i2udxJ97Fr8PY42jx
46v1SJDubvetSHNguZHeD3bnzvyGMn8gkNTNk
47v1Cr4fB6D6LmvwAovD9nkHpDb4ktn8rvAxU
48v1LfWtPs2jcsRB62xnreMa6L3RYYAq3P5iM
49v1Qgx139KJszXiU5knDXTHF4QDmbgMQ4bDw
50v1V1Zsf4U7XRpzcoZU1LNjjPBW4NYiMr5ov
51v1PDPmEUySCETFg3oG1ZYkTmB2LjTRUzHX4
52v1Ut2nXwNjCK7WHrZF6zeoonhXH57Xao3HX
53v1C6oi7DAxqDppmHXF8jncWRgoQ5YPCnyy3
54v1XseAEn1VgYbSxQRDc8Z9UDAgcPrpapcHn
55v1Ht6mPvoG4DLPdzMg15SusycpYF4wDFMX4
56v1TSep5nhMGotgmaanVPwVq6RrV3KZYBwUW
57v1NHWfc6RDR5S6uTYLnaAVNbh6CpRiJsidY
58v1WbsHrQXKjYFb4VzEAH5DMydbMQqV2gXJk
59v1FfDvqcBSxy8Pp3SNuhQ3J8rAVMudqjqwi
60v1PMF1wVq4Yn9c8WkDoQCUGj93FzHm69rCD
61v1PHgyUWpJzMvaZEEV5saevPhidgyRs9rGD
62v1Tzvvt3cZDgB32EW2WRu6Ng1ToPUzS9q8y
63v1KDis6dR6ezm5BEgK6pzD56GNbyQUeD38R
64v1ZEMwf9Tej2kgHt79rjTJY9DSVdg74Sswp
65v1XaZHCEnqtvHj7n6qqJ8LAnpLeVe9e79qQ
66v1QeHzebbNTBCSQbSqB1pz84JbpgKHxjaJS
67v1UXV8dRsV7ViGrXwKd3rwH6WvAmWyygXF4
68v1ZraRUyKtk3q6NGKtrY28RKZEk5f6rydb6
69v1HwTFqsAbcV6ssbxP7ykBpMqmMk3BTdiw9
70v1aDs4FZD2ERwNuwF5xj1SG3LKhRp3yXYuz
71v1JAMU6eGyBs4WRBgwzvfnbVLvd5ewmFzoZ
72v1Lbt5KsKKS2Tde7ZsdtZtGZwr1sh8fKnWU
73v1DVCjwHRq2GoU9NQPCQCpXzkPvPZDmZN91
74v1LpzDcDrnv2nszSJos4cHjxJaSNyJ2wnSd
75v1S7g7x93ZA7FSJ8yCSz1SaW1ZUyH4kUCwh
76v1Um5Hrcf6yKsuAKhaNA4UwJZVbcV3aUP87
77v1Q5JqxncE39HNa78LUnSSNF22K9FyG94ao
78v1Rf6u5r4rpnAdhEttzS697SWeeQ1rCXz7q
79v1XB5bPzxk4FmMxYbP9ArTwkCbcJxF1evEh
80v1S9y8sbXPaXxmfDz4VCNVCb4vKw5RFRynZ
81v1Ujvzpg6Z9JvVrBHVsqDS8kiNg17piHsVh
82v1RSDw45RJG1k6ZRBWFBjC5Lg1jHSEXBdP4
83v1YSJkiUY95KAJBnVVHQMjYkrVAsNrYsoKi
84v1LBE5egYN9ptZtFGMt4RQQSBC9U7D9ZPoK
85v1SjMeXjfs7ReZnyELbeKDKfzdcovvwpMAj
86v1FEgWStDx2k8vQr48cHHj3mC6CmkXRmdWy
87v1KPguqT6MEVWPfR5FWqphugoLfzPGpwAgS
88v1GDKTypsbZWf14YWCCZ6wUHzGAcp3mG5jh
89v1FrK5pHgunwQPXkYNrYt7siYvyUkCUNWcM
90v1WkfsF1ZLW7tkUBEtZWxDUtPijYvDQzmyE
91v1Q2dSjzNeDFzx6j8qCc4ibVDbK5MPr4G7S
92v1D7bbEYEfxa5qu58XjCXKWTfQzc4NMkvxS
93v1Lh6VzXKDkNuTayHmuQ9svk5cc93ZhGEhs
94v1BWZvmxYLee2Gpte8SynWVa3ePZJza1t1t
95v1JpWPHpdXzYc7vpFb4Zo3UXTik8Sjk3pH4
96v1UaVe4GyZAZCKBWYuFCUE9ZpaVDn4Y3Zaa
97v1NEabs1pZucMVVP9842CLEgUA8vjotxPFX
98v1QNXZTK2gvQpHg5LhFmnm5R4HRWWv2Nzt7
99v1WogK4GqfwWM7ArWX7swbZEsLaQD2Wwbnm
100v1DfzBSGGuxbv78vCkLLguJNsk6PGBiyMnt

Wealth Distribution

Amount (VDL)%
Top 1-25
2433465.1173167166.15
Top 26-50
389738.0179523910.59
Top 51-75
379261.2050100110.31
Top 76-100
307694.940592258.36
Total91.64