Top 100 - Current Balance

Address
1V-Fund
2v1EHjFs5455MYQRb7AfdTMeiYEA7i6W4mCH
3v1UXV8dRsV7ViGrXwKd3rwH6WvAmWyygXF4
4v1CCjMVLN7cvHrBemRBW3CxiUi81duioMCK
5v1D1auq9ihm7RRrMqApsE4N6GAacyyLFgN4
6v1WpKemDmABhUxxEDf2qDUsevaHWVgUsBEW
7v1CzDn8MLhehnDTbFD4hDauY4sTVP4vy4Jy
8v1DcRzrPybgE8nFrCVbuCt2y7cTAkXpVBfZ
9v1aEL52zSiCnu5XZ24ux1Cj1SRtaByvHMR8
10v1NoQ5YZnCp5YoYC96sAM3WHGpq58tdETf7
11v1FUVcKxYYBvSRR1HLSVjBVkF3BuGdhcT7g
12v1McnP1yS1HL4np1CSzpnkjx57c4oT2vfpY
13v1Czo3dkERViuFE5RdecBM4rPKTi17WGQPH
14v1JWpFfbZ6dB1YVXRYmSLu7FKZ96c23ckaA
15v1Gwp7Ck7KF3fLM59u7uW7ij8CTu1Xbt1g2
16v1Ldub7XV14YEuiQ9SPdnBDL6e3GucrTTrz
17v1UVDdQF9ufHHWfMXnsvRaednCTirL7NuxU
18v1RDRRNzVK2kPEt4LTWoz5ss3tREHKExzjg
19v1HEYPjCMZbwQwxVRmCAYnR6op3Hno43QYB
20v1La4PJkcPym6DS1Y3wt6Aj4hfd61WULMqN
21v1CvEkwaVPk9LgkZeKY4y2e8cTEKjGRmAvn
22v1TYMttwE6F7ENCCiiukb4743xCeskSHEdk
23v1PcbgcJq1ybfBeauiZ9sLd8sbYHjKdDQ24
24v1HnQ8ACC3GY3kp3TH9tvW1u4D9kpbqUANH
25v1Up6cwhuTcY1s4FLPuqp2xw35HEGxcQvDQ
26v1Nw9uVpKuYp9y9JbwYHHfk2z11ppAy7FcS
27v1WkqBFPZgVSEN9V8Ba5jjVh2o5zdoSQFCR
28v1FabtMpE1Sf1wWv91hWDiNSoWCdnaAhtEL
29v1BxsMfpxSTibNdKTYsY7RKBKqKFXukgS3x
30v1VWFd1irzsSkQrdNUokppL3eJ38QU1nP5C
31v1LvWyWV3CTRDPTfvfhGhpb7MyACTVtPWrh
32v1XG7Mg8A3PX8WHTkAn9psk1xZqRmRbotod
33v1FrK5pHgunwQPXkYNrYt7siYvyUkCUNWcM
34v1GLU7aZipM8Dqevr1KQfiCo1G5uyNHGSvK
35v1XAmk3n8beJqoaRGPZBMBtFtD5wkqnxUzy
36v1DXjwoHQofo56apdjKWGzMUiCDCqm2GpN8
37v1TeukapZ88rW4aY9ct6xT1Jquzrz5AJkk6
38v1Ht6mPvoG4DLPdzMg15SusycpYF4wDFMX4
39v1S7g7x93ZA7FSJ8yCSz1SaW1ZUyH4kUCwh
40v1VvgHaXToj2LBgKLoL1mScLc1EN9WRoKa8
41v1WPwSCgCSuKsv6HciM1pKLviDY7MPhMqYD
42v1KPucFhHcPs8UWvteEw3kStP7CTgvZYWNN
43v1BiF7kCWrzUo2a9BGcLM4sGdjq2BFLCik6
44v1LYd8noyT2JQEmFXUeSKG5yeWSBid1fk6n
45v1Ujvzpg6Z9JvVrBHVsqDS8kiNg17piHsVh
46v1a9h3NDy4wLerXK7N97KiSZZyAqavosWnR
47v1JpWPHpdXzYc7vpFb4Zo3UXTik8Sjk3pH4
48v1LCH2WX5xXkLF56qwPivPNCVaA36s3szut
49v1YBGnqsGFK4yUzP5usLGM6yJctBRK5Rd6x
50v1YmcmbfKHX29SbXY1cAqHHZx2j8BeBoc8u
51v1UfF7rsDkcKQCJ344KGGpRzEqQigzV6azH
52v1LDyFbkHkhqEYBLKfDsjG3vA1kurL7gq2Z
53v1K6cWTm1fivEY1LfiDa14ZC5jySecT81Hv
54CoreyM
55v1Zmnn1ybiKcddoaxf89wAvofzUWdJjf1WU
56v1FGMJ5BxBsCNCjqFXieUt4uGWwZT6d2PWH
57v1Hv6yApMA6R836a2xwyuSLi2JqTZZkfQnm
58v1VPsVXD8epWPgYdgxXWa1bUQ9TBRuVHiGz
59v1V4YqKuWena84D1XnRJZ3pNmyTQtJi8T1h
60v1YTMxUZfDQkBzRCKdf9kvgwbNQTFN9UBcp
61v1SZm6JYDSH2LHreizEen82L7Tt4tWUtaq2
62v1WqVjxsotCnpbfBwpS1re33qxRPJb3dqPW
63v1RuE1nma4WTo8EraT1wPH3ZBL3VkKMRePT
64v1QyG5Q8LyjJ2UKXv1oc3pfSeDm81dgKrVE
65v1PD29ibLUQgefuy5ChvuzEoRRAtptfjEnD
66v1SPtmtjBZUnKZT9F2R9M4DZCrLJWY87762
67V-Staking Masternode
68v1Q2dSjzNeDFzx6j8qCc4ibVDbK5MPr4G7S
69v1KDis6dR6ezm5BEgK6pzD56GNbyQUeD38R
70v1KmcM9RBbvwDuUcxjxbLvfGYg7ADNGgQBT
71v1XB5bPzxk4FmMxYbP9ArTwkCbcJxF1evEh
72v1DfzBSGGuxbv78vCkLLguJNsk6PGBiyMnt
73v1QNXZTK2gvQpHg5LhFmnm5R4HRWWv2Nzt7
74v1Lpuyz1CxY6gzprT1umWoFyqPKL9xAzfeU
75v1Qgx139KJszXiU5knDXTHF4QDmbgMQ4bDw
76v1P7kfwZ2GXveSD1cLic3H3av9Bza21cihG
77v1TkShmJf98NuzPTGpcgeGvh1ij1LhBoKgQ
78v1XBTEJVcTP6dHpTfjp7s8SW8U2EYu4HQFE
79v1Lbt5KsKKS2Tde7ZsdtZtGZwr1sh8fKnWU
80v1KQm3xRRRaCko6tqVpwSsmXf8X1WG7Wdqc
81v1SZgG7nTiXeKjZonM4w4G7Ab3nMBeZcAuW
82v1EtLdQHPwFoD2maQnyadgwRevmFskazwpV
83v1MksXryfHQfywsbvF1qyDh6TUSNFB9prCd
84v1LbzH2CgYn6Zbpi1ueLymYsbsusziwmgrC
85v1YAH8k3VD2PG6kBwfDih8d5cJq5F72FxPL
86v1aR3X7DDocTBzJkYGgXyruKTkdFNSTQ4Eq
87v1NgS4NZANRzKBMM74yJTC69WvW6eHP6AMe
88v1P1yogdK1XZ7SnZ59i1va4vJ67xc5Cec2L
89v1J37GSfWodP4bdjDtWxqqu2pCS8jk5z481
90v1StfZboepUwzvz5CJSCBEJiMXNBPjN4adF
91v1EYjER2Rndmf2iZU5WsddWVWXaf4czobHs
92v1GNaq8HmNZvmVyjjVPk9DtgXbp9VVHtMBn
93v1StANjS7FSJycQ92ttUTA1K1Qob8iiVemT
94v1BuudvSnXUwZShqd4o9fDUW5amXdjVqjTG
95v1Dn2khq5kRSK2aRwbVCViRGiBdBtoJDbgG
96v1NEabs1pZucMVVP9842CLEgUA8vjotxPFX
97v1DrJ3EQcrnJFruwxJJENpCP4b8J2SSQ6Rt
98v1NZ24uPa926jJV1o8esgrULeG6c4QuHXs4
99v1NuviVXGgpiaXQ581UTxDdxLCuEnUAFm5w
100v1QT9M8H7Rv97dXZ96Zgi4hRLyPkpzvo37s

Top 100 - Received Coins

Address
1v1C45RjeyA89tPtMoq5RNGCXNsb9bku2KLn
2v1QcXv2xefJFo7VZSGPLG8gHzSo6RBhypeb
3v1Pa6bRtjgkJacG3R1mxhYPZfVNHWTMtza2
4v1EHjFs5455MYQRb7AfdTMeiYEA7i6W4mCH
5v1RZCpZfpLnZC7KWE9EZ5fcSsXVrZArKSaS
6v1NqJe8SK2DpsJBruwXmaH4eEDY5esnpZPq
7v1DXjwoHQofo56apdjKWGzMUiCDCqm2GpN8
8v1HEYPjCMZbwQwxVRmCAYnR6op3Hno43QYB
9v1JwUjvowMCbkK3nYn9HtRt8nArantfTKf5
10v1D1auq9ihm7RRrMqApsE4N6GAacyyLFgN4
11v1NfYQzeXkbfTZfwTYGpTixoAye2dj8rm3j
12v1D46trSS1V41UNVk8C8gNPiQXoUJb3NNjz
13v1GPDvm8EmcVbHoyxfKMFSR36aTwSULQ2TZ
14v1P7kfwZ2GXveSD1cLic3H3av9Bza21cihG
15v1CzDn8MLhehnDTbFD4hDauY4sTVP4vy4Jy
16v1KWS9XzuJVjQUxVKG4h1GDKSESLYaZsCxF
17v1KPucFhHcPs8UWvteEw3kStP7CTgvZYWNN
18v1Bbw89rBRbDLQ3B8V34Ex22cwFiaD8kFXP
19v1DcRzrPybgE8nFrCVbuCt2y7cTAkXpVBfZ
20v1WpKemDmABhUxxEDf2qDUsevaHWVgUsBEW
21v1XxVy3REriyKLtCmrvj7FSNwAEvmcdfP8o
22v1CCjMVLN7cvHrBemRBW3CxiUi81duioMCK
23v1QVMe8SwXg41trP6iKD9Q18x4vn4N8Mr92
24v1PrvjEfisgCroQ2hzS2THmmFdfLhwDXTHi
25v1QyG5Q8LyjJ2UKXv1oc3pfSeDm81dgKrVE
26v1LCKtLeJXgegZZvfXUiQVXsJku5L9wirUo
27v1R3tPm9Piou4gwR45YckEXKg4mbBAJrCTU
28v1KAs3tyvopoWFajymxzDeUpezYVopJFVqC
29v1G7BYB1jy8MMcnD2ZXaVCgbXyrTXjyMsYE
30v1YAH8k3VD2PG6kBwfDih8d5cJq5F72FxPL
31v1Qgx139KJszXiU5knDXTHF4QDmbgMQ4bDw
32v1C6oi7DAxqDppmHXF8jncWRgoQ5YPCnyy3
33v1XseAEn1VgYbSxQRDc8Z9UDAgcPrpapcHn
34v1TSep5nhMGotgmaanVPwVq6RrV3KZYBwUW
35v1WbsHrQXKjYFb4VzEAH5DMydbMQqV2gXJk
36v1FfDvqcBSxy8Pp3SNuhQ3J8rAVMudqjqwi
37v1PMF1wVq4Yn9c8WkDoQCUGj93FzHm69rCD
38v1PHgyUWpJzMvaZEEV5saevPhidgyRs9rGD
39v1Tzvvt3cZDgB32EW2WRu6Ng1ToPUzS9q8y
40v1Ht6mPvoG4DLPdzMg15SusycpYF4wDFMX4
41v1ZEMwf9Tej2kgHt79rjTJY9DSVdg74Sswp
42v1XaZHCEnqtvHj7n6qqJ8LAnpLeVe9e79qQ
43v1ZraRUyKtk3q6NGKtrY28RKZEk5f6rydb6
44v1HwTFqsAbcV6ssbxP7ykBpMqmMk3BTdiw9
45v1UXV8dRsV7ViGrXwKd3rwH6WvAmWyygXF4
46v1aDs4FZD2ERwNuwF5xj1SG3LKhRp3yXYuz
47v1VmjrfDDp7EnNmpK6i2udxJ97Fr8PY42jx
48v1LfWtPs2jcsRB62xnreMa6L3RYYAq3P5iM
49v1KDis6dR6ezm5BEgK6pzD56GNbyQUeD38R
50v1JAMU6eGyBs4WRBgwzvfnbVLvd5ewmFzoZ
51v1LpzDcDrnv2nszSJos4cHjxJaSNyJ2wnSd
52v1Um5Hrcf6yKsuAKhaNA4UwJZVbcV3aUP87
53v1Rf6u5r4rpnAdhEttzS697SWeeQ1rCXz7q
54v1S9y8sbXPaXxmfDz4VCNVCb4vKw5RFRynZ
55v1YSJkiUY95KAJBnVVHQMjYkrVAsNrYsoKi
56v1S7g7x93ZA7FSJ8yCSz1SaW1ZUyH4kUCwh
57v1SjMeXjfs7ReZnyELbeKDKfzdcovvwpMAj
58v1FEgWStDx2k8vQr48cHHj3mC6CmkXRmdWy
59v1Ujvzpg6Z9JvVrBHVsqDS8kiNg17piHsVh
60v1KPguqT6MEVWPfR5FWqphugoLfzPGpwAgS
61v1WkfsF1ZLW7tkUBEtZWxDUtPijYvDQzmyE
62v1D7bbEYEfxa5qu58XjCXKWTfQzc4NMkvxS
63v1FrK5pHgunwQPXkYNrYt7siYvyUkCUNWcM
64v1UaVe4GyZAZCKBWYuFCUE9ZpaVDn4Y3Zaa
65v1NEabs1pZucMVVP9842CLEgUA8vjotxPFX
66v1WogK4GqfwWM7ArWX7swbZEsLaQD2Wwbnm
67v1Q2dSjzNeDFzx6j8qCc4ibVDbK5MPr4G7S
68v1JpWPHpdXzYc7vpFb4Zo3UXTik8Sjk3pH4
69v1QNXZTK2gvQpHg5LhFmnm5R4HRWWv2Nzt7
70v1DfzBSGGuxbv78vCkLLguJNsk6PGBiyMnt
71v1LYd8noyT2JQEmFXUeSKG5yeWSBid1fk6n
72v1WqVjxsotCnpbfBwpS1re33qxRPJb3dqPW
73v1Ub7siKFojCNsyYTbq15Ff1NDWw5LAGqhP
74v1Gwp7Ck7KF3fLM59u7uW7ij8CTu1Xbt1g2
75v1RvCAMCg8oWbTQqkUPVvsXFDXtXXN1VTya
76v1RDRRNzVK2kPEt4LTWoz5ss3tREHKExzjg
77v1PD29ibLUQgefuy5ChvuzEoRRAtptfjEnD
78v1ZgcnVj9cRV676tU7oK13opmbzrsmnugxU
79v1Z7UDom6eqTrf4jKs4h6uAPTduhd635KcR
80v1Czo3dkERViuFE5RdecBM4rPKTi17WGQPH
81v1FUVcKxYYBvSRR1HLSVjBVkF3BuGdhcT7g
82v1Rc5U7RGUxkqCDKVG8BBAu598aXbMeX3ua
83v1Vkd4JusyuuaXYTXVWyg8HaGETzDMcfycw
84v1V4YqKuWena84D1XnRJZ3pNmyTQtJi8T1h
85v1GDKTypsbZWf14YWCCZ6wUHzGAcp3mG5jh
86v1RBP1rFvmby5wfz8tRqhpbe6jXRTWGmvCN
87v1UfF7rsDkcKQCJ344KGGpRzEqQigzV6azH
88v1CvEkwaVPk9LgkZeKY4y2e8cTEKjGRmAvn
89v1DSxPBKEjbg3GbgAzZxvUw8YWB6mLKwqcw
90v1RuE1nma4WTo8EraT1wPH3ZBL3VkKMRePT
91v1YmcmbfKHX29SbXY1cAqHHZx2j8BeBoc8u
92v1McnP1yS1HL4np1CSzpnkjx57c4oT2vfpY
93v1TkShmJf98NuzPTGpcgeGvh1ij1LhBoKgQ
94v1TeukapZ88rW4aY9ct6xT1Jquzrz5AJkk6
95v1StANjS7FSJycQ92ttUTA1K1Qob8iiVemT
96v1XnettSkPhGEgyyYeE8vpUYkKAP1gxgC7w
97v1Lpuyz1CxY6gzprT1umWoFyqPKL9xAzfeU
98v1R5jctTKCu4XHx7iSmM4SiaiFWHbcnLYdZ
99v1Pju6n5qakmFconxsyriBRodbUUCATA34M
100v1QUsdKghRE3AMkFVm5ZzMT2xj2rVrqaZWW

Wealth Distribution

Amount (VDL)%
Top 1-25
2345263.7304182670.59
Top 26-50
384663.8182263311.58
Top 51-75
373685.5498707711.25
Top 76-100
139265.518803644.19
Total95.81